Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 59 Wadenoijen, aanpassing gevel

31 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 59 Wadenoijen, (bouwen) aanpassing gevel (ontvangstdatum: 24-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.