Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk naast nr. 129a Wadenoijen, nieuwbouw De Streeckerij incl. terrein

2 jun 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk naast nr. 129a Wadenoijen, (bouwen) nieuwbouw De Streeckerij incl. terrein (ontvangstdatum: 21-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.