Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingeweg 14, plaatsen berging

16 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingeweg 14 (afwijken bestemmingsplan) plaatsen berging (ontvangstdatum: 9-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.