Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingeweg 14 Tiel, realiseren berging/praktijkruimte

1 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingeweg 14 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) realiseren berging/praktijkruimte (ontvangstdatum: 26-8-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.