Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingeweg 18a Tiel, kappen bomen

16 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingeweg 18a Tiel, (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 11-2-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.