Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingeweg 79 Tiel, aanleggen in- en uitrit

29 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingeweg 79 Tiel, (uitweg) aanleggen in- en uitrit (ontvangstdatum: 21-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.