Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingewei 0 ong. (O1b) Tiel, nieuwbouw bedrijfsruimte met kantoor, aanleggen uitrit

24 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingewei 0 ong. (O1b) Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan, uitweg) nieuwbouw bedrijfsruimte met kantoor, aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 12-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.