Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingewei kavel O6 Tiel, nieuwbouw bedrijfsruimte met kantoor, plaatsen reclame, aanleg in-/uitrit

23 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingewei kavel O6 Tiel, (afwijken bestemmingsplan, bouwen, reclame, uitweg) nieuwbouw bedrijfsruimte met kantoor, plaatsen reclame, aanleg in-/uitrit (ontvangstdatum: 10-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.