Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingewei, naast perceelnr. 101 Tiel, nieuwbouw bedrijfspand, uitrit aanleggen

11 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingewei, naast perceelnr. 101 Tiel, (bouwen, uitweg) nieuwbouw bedrijfspand, uitrit aanleggen (ontvangstdatum: 31-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.