Aangevraagde omgevingsvergunning: Lutterveldweg 6, Tiel, uitbreiden bedrijfspand

22 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lutterveldweg 6 (bouwen) uitbreiden bedrijfspand (ontvangstdatum: 14-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.