Aangevraagde omgevingsvergunning: Lutterveldweg 8 Tiel, wonen en vestigen tolk kantoor

23 dec 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lutterveldweg 8 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) wonen en vestigen tolk kantoor (ontvangstdatum: 12-12-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.