Aangevraagde omgevingsvergunning: Marconistraat 15 Tiel, nieuwbouw bedrijfsruimte

17 nov 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Marconistraat 15 Tiel, (bouwen) nieuwbouw bedrijfsruimte (ontvangstdatum: 9-11-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.