Aangevraagde omgevingsvergunning: Marconistraat 15 Tiel, renoveren bedrijfsgebouw

7 jan 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Marconistraat 15 Tiel, (bouwen) renoveren bedrijfsgebouw (ontvangstdatum: 20-12-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.