Aangevraagde omgevingsvergunning: Marconistraat 2 Tiel, plaatsen portocabin

22 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Marconistraat 2 Tiel, (bouwen) plaatsen portocabin (ontvangstdatum: 11-9-2020).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.