Aangevraagde omgevingsvergunning: Markt 12 Tiel, realiseren appartement op de 1e verdieping

24 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Markt 12 Tiel, (bouwen) realiseren appartement op de 1e verdieping (ontvangstdatum: 17-3-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.