Aangevraagde omgevingsvergunning: Markt 12/12-01, Tiel, interne verbouwing winkelpand

5 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Markt 12/12-01 (bouwen) interne verbouwing winkelpand (ontvangstdatum: 22-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.