Aangevraagde omgevingsvergunning: Markt 3, Tiel, plaatsen gevelreclame

28 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Markt 3 (bouwen, monumentenvergunning) plaatsen gevelreclame (ontvangstdatum: 13-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.