Aangevraagde omgevingsvergunning: Medelsestraat 5 Tiel, afwijken bestemming ivm leegstandbeheer

11 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Medelsestraat 5 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) afwijken bestemming ivm leegstandbeheer (ontvangstdatum: 2-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.