Aangevraagde omgevingsvergunning: Medelsestraat 57 Tiel, plaatsen hekwerk

24 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Medelsestraat 57 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen hekwerk (ontvangstdatum: 16-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.