Aangevraagde omgevingsvergunning: Medelsestraat 70 Tiel, aanleggen uitrit

20 jan 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Medelsestraat 70 Tiel, (uitweg) aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 12-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.