Aangevraagde omgevingsvergunning: Medelsestraat-Oost 13 Tiel, renovatie gedeelte pand

16 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Medelsestraat-Oost 13 Tiel, (bouwen, monumentenvergunning) renovatie gedeelte pand (ontvangstdatum: 10-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.