Aangevraagde omgevingsvergunning: Meerdere percelen Tiel, bouwen langsconstructies i.v.m. dijkversterking

22 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Meerdere percelen Tiel (bouwen) bouwen langsconstructies i.v.m. dijkversterking (ontvangstdatum: 16-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.