Aangevraagde omgevingsvergunning: Meidoornstraat 11 Tiel, aanleggen uitrit

13 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Meidoornstraat 11 Tiel, (uitweg) aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 5-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.