Aangevraagde omgevingsvergunning: Moleneind 8 Kapel Avezaath, uitbreiden woning

10 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Moleneind 8 Kapel Avezaath, (bouwen) uitbreiden woning (ontvangstdatum: 2-3-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.