Aangevraagde omgevingsvergunning: Mozartstraat 27 Tiel, plaatsen dakkapel

17 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Mozartstraat 27 Tiel, (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 9-3-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.