Aangevraagde omgevingsvergunning: Mr. W.M. Kolffstraat 12 Tiel, vervangen tuinhuis

17 dec 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Mr. W.M. Kolffstraat 12 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) vervangen tuinhuis (ontvangstdatum: 9-12-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.