Aangevraagde omgevingsvergunning: Muggenborch 6 Kapel Avezaath, plaatsen dakkapel met sleepdak

24 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Muggenborch 6 Kapel Avezaath, (bouwen) plaatsen dakkapel met sleepdak (ontvangstdatum: 15-6-2020);

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.