Aangevraagde omgevingsvergunning: Nachtegaallaan 27 Tiel, vervangen schuur

29 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nachtegaallaan 27 Tiel, (bouwen) vervangen schuur (ontvangstdatum: 16-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.