Aangevraagde omgevingsvergunning: Newtonstraat 5 Tiel, uitbreiden bedrijfshal

26 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Newtonstraat 5 Tiel, (bouwen) uitbreiden bedrijfshal (ontvangstdatum: 14-11-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.