Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 0 ong. Tiel, kappen bomen, bouwen 104 appartementen

30 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 0 ong. Tiel, (kappen, bouwen) kappen bomen, bouwen 104 appartementen (ontvangstdatum: 17-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.