Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 1 Tiel, aanpassing pand

9 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 1 Tiel, (bouwen, monumentenvergunning) aanpassing pand (ontvangstdatum: 1-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.