Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 112a Tiel, bouwen tijdelijke waterbrug

23 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 112a Tiel, (bouwen) bouwen tijdelijke waterbrug (ontvangstdatum: 14-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.