Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 126 Tiel, plaatsen reclame autowasinstallatie

2 jun 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 126 Tiel, (bouwen) plaatsen reclame autowasinstallatie (ontvangstdatum: 26-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.