Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 126 Tiel, plaatsen reclame carwash

29 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 126 Tiel, (bouwen) plaatsen reclame carwash (ontvangstdatum: 22-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.