Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 139 Tiel, aanleggen uitrit

23 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 139 Tiel, (uitweg) aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 17-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.