Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 141, Tiel, vergroten garage

17 apr 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 141 (bouwen) vergroten garage (ontvangstdatum 5-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.