Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 17-19 Tiel, uitbreiden garage met carport

26 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 17-19 Tiel (bouwen) uitbreiden garage met carport (ontvangstdatum: 24-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.