Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 19 Tiel, plaatsen zonnepanelen

21 apr 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 19 Tiel, (bouwen) plaatsen zonnepanelen (ontvangstdatum: 12-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.