Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 191, Tiel, vervangen handelsreclame

1 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 191 (bouwen) vervangen handelsreclame (ontvangstdatum: 19-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.