Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 1a-01, Tiel, bouwen volière

29 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 1a-01 (bouwen) bouwen volière (ontvangstdatum: 16-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.