Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 26 Tiel, kappen boom

3 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 26 Tiel, (kappen) kappen boom (ontvangstdatum: 26-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.