Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 69d Tiel, vervangen opslagloods

2 jun 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg 69d Tiel, (bouwen) vervangen opslagloods (ontvangstdatum: 27-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.