Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg/Wadenoijenlaan Tiel, kappen bomen tbv aanleg watergang winkelcentrum Westlede

19 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuwe Tielseweg/Wadenoijenlaan Tiel, (kappen) kappen bomen tbv aanleg watergang winkelcentrum Westlede (ontvangstdatum: 12-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.