Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuweweg 117 Tiel, kamer verhuur

28 apr 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuweweg 117 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) kamer verhuur (ontvangstdatum: 14-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.