Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuweweg 117, Tiel, vestigen arbeidsmigranten

13 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nieuweweg 117 (afwijken bestemmingsplan) vestigen arbeidsmigranten (ontvangstdatum: 4-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.