Aangevraagde omgevingsvergunning: Nijenborglaan 6, Tiel, bouwen dakopbouw

29 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Nijenborglaan 6 (bouwen) bouwen dakopbouw (ontvangstdatum: 20-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.