Aangevraagde omgevingsvergunning: Notarisappel 151 Tiel, plaatsen ramen in de zijgevel

28 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Notarisappel 151 Tiel, (bouwen) plaatsen ramen in de zijgevel (ontvangstdatum: 16-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.