Aangevraagde omgevingsvergunning: Notarisappel 177 Tiel, plaatsen hoekdakkapel

14 apr 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Notarisappel 177 Tiel, (bouwen) plaatsen hoekdakkapel (ontvangstdatum: 2-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.