Aangevraagde omgevingsvergunning: Notarisappel 51 Tiel, vervangen dakkapel voorzijde

29 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Notarisappel 51 Tiel, (bouwen) vervangen dakkapel voorzijde (ontvangstdatum: 17-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.