Aangevraagde omgevingsvergunning: Oliemolenwal 0-ong, Hennepe en Ontariopad Tiel, vervangen beschoeiing of keermuur

16 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Oliemolenwal 0-ong, Hennepe en Ontariopad (bouwen) vervangen beschoeiing of keermuur (ontvangstdatum: 3-7-2020);

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.